Monday, 23 October 2017

Archive: е-книги Subscribe to е-книги

Шпенглер - Залезот на Западот

Дали историјата има логика?

Во оваа книга за прв пат се прави обид да се предодредува историјата. Станува збор за тоа, судбината на една култура да се следи во оние...
bozur paeonia peregrina

Прирачник за собирачи на лековити билки и шумски плодови

Прирачник за собирачи на лековити билки и шумски плодови Издание на Општина Делчево во кое се опфатени 65 лековити билки од областа...
Јазикот како наше насушно средство

Јазикот како наше насушно средство за израз на стварноста

Богомил Ѓузел – Јазикот како наше насушно средство за израз на стварноста 1980та скенирано од книгата БОВЧА, издадена од Магор
d vincic sisters book

Лицата на Александар и градот со седум капии

Овој манускрипт може да ти помогне да ја разбереш пораката на сопствената интуиција и ќе ти овозможи да го научиш твојот личен јазик...
Антологија ДНЕВНИК

Антологија на Македонската национално-политичка мисла

“Им останува на оние што се интересираат да се притечат со морална и материјална поддршка, со кое, меѓу другото, ќе поттикнат и еден...
Млада Македонска Книжовна Дружина - списание ЛОЗА 1892г.

Списание ЛОЗА (1892 – 1894)

Се додека не се проучи детално периодичниот печат и архивите од 90тите години на 19от век, не ќе можеме во целост и со нужната историска...
русалии турново 1932

Русалиите од Струмичко

Во дванаесетте некрстени денови русалиите биле обврзани да го почитуваат законот на молкот. Тие не смееле да зборуваат еден со друг...
arh-op-2

Народната архитектура во Овче Поле

The folk architecture in the rural settlement of Ovce Pole читај – Namicev, Petar (1999) The folk architecture in the rural settlement of Ovce Pole. Journal for Archeology, History of Art and Ethnology, Macedonian heritage, Macedonian...
zagovorot protiv todor aleksandrov

Заговорот против Тодор Александров

Заговорот против Тодор Александров Според податоци на Внатрешната Македонска Револуционерна Организација 1924та година Прочитајте...
protogerov

Зошто бил убиен Александар Протогеров?

Зошто бил убиен Александар Протогеров? (светлина врз настаните од 1924 и 1928 година) Според податоци на Внатрешната Македонска Револуционерна...