Monday, 23 October 2017

Archive: е-книги Subscribe to е-книги

бели мугри

Бели мугри

Бели мугри од Кочо Рацин ретко издание од 1945
Македонскиот Јазол од Ханс-Лотар Штепан

Македонскиот јазол

Актуелни и суштински прашања е-книга 1.1 Вовед 1.1.0 Република Македонија на мета на своите соседи По основањето на Република Македонија...
Змејско Око

Змеј – од демон кон божество и обратно

Поимот Змеј (змеј, змав, змај…) во народната култура се однесува на три категории ликови: * во основа на зооморфен митски лик; * во основа...
Волф Ошлис за Мисирков_0008

Мисирков и германските браќа по дух

На почетокот на минатиот век во и околу Македонија постоела една неподнослива положба што им била позната на либералните Европејци....
Македонија на Македонците!

Македонскиот и бугарскиот идеал

Македонија ќе ги преживее сите несреќи.
Волф Ошлис

Што се всушност “славо-Македонци”

Волф Ошлис – ГерМакедонија
Драма

Црна Атена – Колонизација

Браќа Миладиновци

Зборникот на Миладиновци

Зборникот на Миладиновци издание 1962ра
ЦРНА АТЕНА -

Црна Атена – Јонци

Ерик Хобсбаум - Нациите и Национализмот по 1780та

За национализмот

Бидејќи бројот на националните држави во раниот деветнаесетти век беше мал, очигледно прашање за истражувачките умови беше кои од...