Monday, 23 October 2017

Archive: Фељтони Subscribe to Фељтони

768px-sun_symbol-svg

Имагинариумот на Доктор Сонѕе на гости во Македониум на Тв Сонце (видео)

Имагинариум е втора книга на Никола Ристевски, прва во печатена верзија. Во последните пет години авторот има подготвено уште шест други...
1317-2

Евгениј Евсигнеевич Голубински за Овче Поле, 1871 година

Градот Брегалница, постоечки во вид на село, а во крајна мера како град во првата половина на минатиот век (за порано се знае по споменот...
show_book_pdf

Медно гумно, медно поле, бакарно гумно – Овче Поле

Оро ми играле триста самовили на бакарно гумно, на олоен стожер, на сред Овче Поле, оро ми играле – мефтера немале… Никола Ристевски...
glavinica

За името и територијата на Величката епископија

Благодарниот спомен за св. Климент во многу поколенија е нараздвоен од местото на неговата просветителска дејност, Охрид. Свети Климент...
glavinica

Средновековниот град Главиница – меѓу Овчеполските села Немањици и Орел?

СРЕДНОВЕКОВНИОТ ГРАД ГЛАВИНИЦА (локација меѓу денешните села Немањици и Орел) Како еден од главните аргументи кои одат во прилог на...
11-25_sv_kliment_14-15

Свети Климент Белички, епископ на БЕЛА (Зора)

СВЕТИ КЛИМЕНТ БЕЛИЧКИ ЕПИСКОП НА БЕЛА (ЗОРА) За седиштето на епископијата на свети Климент, науката расправа повеќе од 150 години. Изнесени...
gjuriste

Средновековниот град Коритос – на денешно Ѓуриште во Овче Поле?

Возвишението Ѓуриште се наоѓа во западниот дел на Овчеполската котлина, со надморска височина од 851 метар. Возвишението има два благо...
Фотографија од дрон - Фото Кис Свети Николе, 2016

Super Brain Research Group на гости во Македониум (видео)

Прв научен труд Archaeoacoustic analysis of the ancient site of Kanda (Macedonia) – Preliminary results Втор научен труд Archaeoacoustic analysis of Kanda Hill in Macedonia – Study of the peculiar EM phenomena...
054

Од „Стематографијата“ на Христофер од Жефаровци

Христофер Жефарович од Полин – прв хералдичар во Македонија
digital chaos champs

Мартин Саздов Saksa – Шампионот од Овче Поле (видео)

Шампионот од градот на Свети Никола Мартин ,,Saksa” Саздов со одличен почеток на годината, прво место на ESL One Genting турнирот во Малезија. Saksa...