Sunday, 22 October 2017

Archive: Марко Цепенков Subscribe to Марко Цепенков

„Не треба човек да се радува многу, ни да жали многу, оти зијан ќе го најде“

Силјан Штркот

Во село Мало Коњари имаше еден човек многу чесен и кроток, на име Божин. Тој имаше само еден син на име Силјан; имаше Божин и една ќерка....
...кога ќе умре, со билките што ги знаел ќе можел да оживи.

Мртвиот маѓосник

Еден еким бил многу учен и сам себе се фалел оти кога ќе умре, со билките што ги знаел ќе можел да оживи. Така мислејќи си, направил три...