Sunday, 20 October 3602

Archive: Фељтoн зa Дoјрaн Subscribe to Фељтoн зa Дoјрaн

dojran

Дојран во времето на Теодосиј Синаитски

Дојран, родното место на хаџи папа Теодосиј Синаитски, како градска населба постоел уште во античко време и како град егзистирал до...
dojrana_by_theeyesoftruth-d2y1yki

Распеани градови – Дојран

Радио Телевизија Скопје 1973та година