Thursday, 19 October 8361

Archive: Силјан Штркот Subscribe to Силјан Штркот

„Не треба човек да се радува многу, ни да жали многу, оти зијан ќе го најде“

Силјан Штркот

Во село Мало Коњари имаше еден човек многу чесен и кроток, на име Божин. Тој имаше само еден син на име Силјан; имаше Божин и една ќерка....
Ах, ти Боженце, и ти златна Богоројце! Ви се молам, душата да не ми ја земите, дури не се сторам пак чоек

Штркот единак и неговото јато 1

Митко Маџунков Штркот единак и неговото јато I Фактот дека во своите најубави творби Марко К. Цепенков го надраснува колективниот начин...
кој сакат нека ми вели да не пишуам, не е чаре да го слушам

Штркот единак и неговото јато 2

Митко Маџунков Штркот единак и неговото јато 2 Приказната за Силјан Штркот Цепенков не ја пресоздал само за да го покаже своето раскажувачко...
Шоана, али навистина е ова, али на сон е...

Штркот единак и неговото јато 3

Митко Маџунков Штркот единак и неговото јато 3   Денес е општоприфатено гледиштето дека Цепенков не е обичен запишувач на народни...
Толку знам сега, Силјане, толку ти велам.

“Опули се, ете го нашиот штрк”

-од Софија Тренчовска –  СИЛЈАН ШТРКОТ КАКО ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПРИКАЗНА  1 Ингениозниот собирач и запишувач на народни приказни Марко Цепенков...
Бидејќи гален Силјан и аџамија, ич ќеф немаше да работи селска работа

“Едното си пее: сиве, сиве, а другото – чуле, чуле.”

-од Софија Тренчовска –  СИЛЈАН ШТРКОТ КАКО ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПРИКАЗНА  2 Во ликот на непослушниот и изгубениот син се случуваат низа внатрешни...
Сакав, стрико, да проговорам, арно ама чинев оти не знаете по мојот јазик.

“Ние знаеме сè што имате дома, ем поарно од тебе. Знаеш али не знаеш?”

-од Софија Тренчовска –  СИЛЈАН ШТРКОТ КАКО ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПРИКАЗНА  3 Анимата претставува плод на морална млитавост. На Силјан...
Ќе се искапеш и ти и ќе се сториш еден штрк, ќе си земеш едно шише вода од другиот извор...

“Имаше летово еден штрк али немаше?”

-од Софија Тренчовска –  СИЛЈАН ШТРКОТ КАКО ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПРИКАЗНА  4 Водата е најпознатиот симбол за несвесното. Езерото во долината...