Monday, 20 November 2017

Archive: Окултната магија на Третиот Рајх Subscribe to Окултната магија на Третиот Рајх

650px-Blut_und_Boden.svg

Создавање чиста раса

Психолозите на дваесеттиот век не еднаш ја нагласуваат врската на нацизмот со мистиката на смртта. Самиот Хитлер бил познат со својата...
Myhs-of-the-twentieth-Century-Cover Rosenberg

Митот на крвта и земјата

Окултниот теоретичар на нацистичка Германија, Алфред Розенберг, во 1933 година го прогласува т.н. „мит на крвта“. Тој и припишува на таа...
thule-society

Раѓање на мечтите за нова империја

Дали Хитлер бил навистина фирер, исклучителен лидер или бил само марионетка во рацете на таинствени луѓе со голема моќ, мистериозни...