Wednesday, 22 November 2017

Archive: Окултната магија на Третиот Рајх Subscribe to Окултната магија на Третиот Рајх

Green-dragon

Редот на Зелениот дракон

Авторот на уште една таинствена страница од окултната историја на нацистичка Германија станува францускиот езотерик Жан Робен. Во...
thule-society

Мистичното друштво “Туле”

Во оваа глава ќе стане збор за дејноста на една од највлијателните окултни организации во нацистичка Германија – друштво „Туле“....
Ostara-1

Ланс фон Либенфелц и Остара

Од 30-тите години на дваесеттиот век, во Германија постојат најразлични слухови за темпларите. Мнозина ги сметаат за поклоници на сатанистички...
a98972_Thule

Создавањето на Германенорден во 1912та

На почетокот од минатиот век, во Германија владеат антисемитски расположенија. Тоа е делумно поврзано со промената на економската ситуација....
vri il

Лов по езотерични знаења

Третиот рајх, како окултна воена машина, не се појавува од ништо. Тула по тула тој е изграден од разновидни тајни редови, какви што во...
flag nazi

Знамињата биле амајлии

Има вистина во тврдењето дека знамето на државата го олицетворува духот на општеството. Под него се тргнува во напад, бидејќи се смета...
vrildamen

Децата на Луцифер

Третиот рајх собира знаења од различни извори, кои понекогаш се противречни меѓу себе. Но меѓу сите нив има нешто заедничко – сите...
vril

Eзотерична концепција

Нацизмот има две варијанти на расната теорија. Првата се потпира на пароли како што е „Власт на Аријците, долу Евреите!“ Таа е леснодостапна...
a98972_Thule

Новата Атлантида

Меѓу „лажни теории“ за настанокот на човештвото ариевците ја вбројуваат и теоријата на Дарвин, според која човекот потекнува од мајмунот...
2000px-Black_Sun.svg

Мистична космогонија

Пресоздавањето на древната космогонија, т.е. претставата за тоа како се појавува подредениот свет, е дел од програмата за реконструкција...