Monday, 23 October 2017

Archive: Интервјуа Subscribe to Интервјуа

ОВЧЕПОЛСТА У КУЌАТА

Слободна, незадолжена и зелена Македонија (Овчеполста у куќата)

Здраво живо Никола. Ти благодарам за овозможената прилика за интервју. Се надевам дека ќе успееме да ја претставиме сликата за твоето...
etheric loopz

Кругови од радио бранови што не познаваат бариери

АртБит е простор каде што сите оние кои што создаваат музика, можат да ги споделат своите звуци. Разговорот со еден од основачите на...
Aleksandra Pavlova 1

Иднината на Македонија е во наши раце (Интервју со Александра Павлова)

Здраво живо г-ѓице Павлова. Ти благодарам за овозможената прилика за интервју. Се надевам дека приказната на една млада актерка ќе ја...
Prof Nestor Oginar

Ние сме вистинските господари на нашата судбина (Интервју со професор Нестор Огинар)

Здраво живо, г-ине Огинар. Ви благодарам за овозможената прилика за интервју. Се надевам дека ќе успееме да го претставиме начинот на...
Blazej

Секој момент без прогрес е загубено време (Интервју со Блажеј Атанасовски)

Здраво живо Блажеј. Ти благодарам за овозможената прилика за интервју. Се надевам дека ќе го претставиме твоето делување на начин кој...
Jana Narayana tangerine

Треба само мала трансформација на битието (Интервју со Јана Нарајана)

Здраво живо г-ѓице Гигова. Ти благодарам за овозможената прилика за интервју. Се надевам дека ќе го претставиме позитивниот пример на...
Martina Dimoska 66

Последниот од квалитетните нека изгаси ламба на излегување (Интервју со Мартина Димоска)

Здраво живо г-ѓице Димоска. Ти благодарам за овозможената прилика за интервју. Се надевам дека ќе го претставиме позитивниот пример...
Kristina Lasovska

Сè е послатко кога се прави со љубов и верба (Интервју со Кристина Ласовска)

Здраво живо г-ѓице Ласовска. Ти благодарам за овозможената прилика за интервју. Се надевам дека ќе ја претставиме сликата за тебе како...
saf formulata

ЛЕКализација за просперитетна Македонија (Интервју со Пикисипи)

Здраво живо г-ине Гаштаровски. Ви благодарам за овозможената прилика за интервју. Се надевам дека ќе го претставиме Вашето делување...
Pijan Slavej

Ако ја укинат слободната љубов… (Интервју со Бранко од Фолтин)

Здраво живо г-ине Николов. Ви благодарам за овозможената прилика за интервју. Се надевам дека ќе успееме да го претставиме Вашето делување...