Thursday, 19 October 5572

Author Archives:

Големиот Цар Македонски

Германците и Александар Македонски

 Дали не беа направени првите истражувања за античките Македонци од Германци? И не беа ли од нив напишани најбитните биографии на Александар?...
un État indépendant macédonien

Германците за Македонија во 19 век

Како германските македонисти, го гледаа и го третираа јазикот на Македонците? Одговорот ни дава бројни податоци за стручниот и личниот...
Крсте од Постол

Mисирков – магна карта за Македонија

Разговор со Волф Ошлис Нова Македонија 1988  
Волф Ошлис за Мисирков_0008

Мисирков и германските браќа по дух

На почетокот на минатиот век во и околу Македонија постоела една неподнослива положба што им била позната на либералните Европејци....
Волф Ошлис

Што се всушност “славо-Македонци”

Волф Ошлис – ГерМакедонија
Рамковен договор 2001

Македонија – примерно момче или болно дете?

Сигурно дека Македонија не беше инволвирана во војната, но тоа не значи дека таа, како земја и држава, беше суштински поинаква, уште помалку...