Sunday, 22 October 2017

Author Archives:

Да, таа беше! Слободата! Таа за која англискиот, францускиот, италијанскиот и другите просветени народи пролеаја реки од крв. Таа под чии топли зраци народите живеат човечки! Но што чекам јас?

Војдан Чернодрински – драма Духот на слободата

Драма во едно дејствие од револуционерното движење во Македонија ЛИЦА: ЧОРБАЏИ ДИМО МАНОИЛ, негов  син ТЕМЈАНА, жена на Маноил ДУХОТ...