Sunday, 24 September 2017

Author Archives:

Според верувањето, секој човек има три добри и три лоши наречници.

Наречници

Волшебните, натприродни суштества, наречници влегуваат во групата демонолошки, но и митолошки суштества. Наречниците се митски суштества...
Чудесното како термин е мошне блиско, речиси идентично до волшебното

Чудесните раѓања во волшебните приказни

МОТИВОТ НА ЧУДЕСНОТО РАЃАЊЕ ВО МАКЕДОНСКИТЕ ВОЛШЕБНИ ПРИКАЗНИ Софија Тренчовска Во македонските волшебни приказни се среќаваат најразлични...
Толку знам сега, Силјане, толку ти велам.

“Опули се, ете го нашиот штрк”

-од Софија Тренчовска –  СИЛЈАН ШТРКОТ КАКО ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПРИКАЗНА  1 Ингениозниот собирач и запишувач на народни приказни Марко Цепенков...
Бидејќи гален Силјан и аџамија, ич ќеф немаше да работи селска работа

“Едното си пее: сиве, сиве, а другото – чуле, чуле.”

-од Софија Тренчовска –  СИЛЈАН ШТРКОТ КАКО ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПРИКАЗНА  2 Во ликот на непослушниот и изгубениот син се случуваат низа внатрешни...
Сакав, стрико, да проговорам, арно ама чинев оти не знаете по мојот јазик.

“Ние знаеме сè што имате дома, ем поарно од тебе. Знаеш али не знаеш?”

-од Софија Тренчовска –  СИЛЈАН ШТРКОТ КАКО ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПРИКАЗНА  3 Анимата претставува плод на морална млитавост. На Силјан...
Ќе се искапеш и ти и ќе се сториш еден штрк, ќе си земеш едно шише вода од другиот извор...

“Имаше летово еден штрк али немаше?”

-од Софија Тренчовска –  СИЛЈАН ШТРКОТ КАКО ПСИХОАНАЛИТИЧНА ПРИКАЗНА  4 Водата е најпознатиот симбол за несвесното. Езерото во долината...
„Чунки вампирите се како сенки и само вампирџиите можат да ги видат, а друг чоек не може“

Вампири

Славата на вампирите во словенските книжевности доминантно не е поврзана за нивното словенско потекло, туку за вознемирувачките фикционални...
„ѓоа биле некакви пилци што летале многу нависоко по лошите ветрови и си пееле накако песни латински...“

Сеништа, итн

Кога станува збор за сеништа и вампири, разликата е очигледна. Тие иако се суштества на имагинацијата не се ситуирани во свет кој е имагинарен,...
Змејот му припаѓа на машкиот пол а ламјата на женскиот пол.

Ламја

Според верувањата собрани од Егејска Македонија ламјата е опишана како животно кое настанало од пресечена глава на змија, која се пикнала...
Не секогаш Змејот е непријател на човека..

Змеј

Според народната демонологија змејовите се суштества кои личат на човекот, имаат опаш во змијовидна форма покриена со луспи и златни...