Sunday, 22 October 2017

Author Archives:

Космичкиот поредок и луѓето зависат од Тенгри. Според тоа, векој владетел треба да биде крунисан од страна на Небото.

Тенгри – Богот Небо

РЕЛИГИИТЕ НА ДРЕВНА ЕВРОАЗИЈА : ТУРКО-МОНГОЛСКИ, УГРО-ФИНСКИ, БАЛТИЧКО-СЛОВЕНСКИ од Мирча Елијаде   242. Тенгри, “Богот – Небо”   Од...
Извишувањето на Небото има надоместок во слегувањето на шаманот во Пеколот. Овој обред е многу потежок.

Шамански митови и обреди

РЕЛИГИИТЕ НА ДРЕВНА ЕВРОАЗИЈА : ТУРКО-МОНГОЛСКИ, УГРО-ФИНСКИ, БАЛТИЧКО-СЛОВЕНСКИ од Мирча Елијаде 246. Шамански митови и обреди    Во...
...тој станува замислен, се осамува, сака да талка по шуми или пусти места, има визии, пее во сон..

Шаманот и шаманската иницијација

РЕЛИГИИТЕ НА ДРЕВНА ЕВРОАЗИЈА : ТУРКО-МОНГОЛСКИ, УГРО-ФИНСКИ, БАЛТИЧКО-СЛОВЕНСКИ од Мирча Елијаде 245. Шаманот и шаманската иницијација Врховен...
Верување во небескиот бог, апсолутен господар на луѓето, посебен вид космогонија, мистичка поврзаност со животните, шаманизам...

Древна ЕвроАзија

    РЕЛИГИИТЕ НА ДРЕВНА ЕВРОАЗИЈА : ТУРКО-МОНГОЛСКИ, УГРО-ФИНСКИ, БАЛТИЧКО-СЛОВЕНСКИ од Мирча Елијаде 241. Ловци, номади, воини Жестоките...
Светот на мртвите малку по малку станува спознатлив, а самата смрт добива вредност, особено како преоден обред кон еден духовен начин на суштествување.

Шаманизам

Шаманите играат значајна улога во одбраната на психичкиот интегритет на заедницата. Тие се вистински антидемонски бранители, се борат...