Sunday, 22 October 2017

Author Archives:

Небесниот Татко и Божествената Мајка

Небесниот Татко и Божествената Мајка

Во природата постојат два основни принципи, кои што се одразени во секоја манифестација на животот и Природата. Целото творение е резултат...
Таа навистина е насекаде...

Сè во природата е љубов

Вие ја барате љубовта? Во ред, но потрагата ви е постојано таму каде што и сите останати ја бараат, во едни и исти познати, наследени од...
Во сите овие пројави дејствува една и иста енергија...

Дали и тоа е од љубов?

На прв поглед изгледа тешко да ја разликуваме сексуалноста од љубовта. Сè доаѓа од Бог, и секое едно нешто кое се пројавува преку човекот...
Сонце...Срце...СНЦЕ

Една состојба на свеста

Да учите да љубите без да очекувате да бидете љубени. Само така ќе бидете слободни и ќе можете да правите многу нешта со таа слобода....
zmejko

Крилестиот Змеј

Во традициите на сите народи, од нивните приказни и митови можеме да го откриеме лицето на змејот или драконот, кој што во различните...
Се губат во една област која е сосема нова и непозната за нив..

Задоволството ќе ве ограби!

Денешната младина настојува за слобода во сексот, се надева така ќе може го истакне вистинското од себе и ќе стигне до многу среќа и...
Omraam Михаил Иванов

Сексуалната сила – услов за живот на Земјата

Додека во човекот дејствува таа сила, на него му се живее на оваа земја, но кога ќе го напушти, со него си оди и желбата за живот и тој започнува...
ѕе

“Какви чудни религии!”

Мистиците тврдат дека се во потрага по Бога. Всушност, тоа кое што тие го прифаќаат за Господ е другиот дел од нив самите, со кој што тие...