Monday, 23 October 2017

Author Archives:

...кога ќе умре, со билките што ги знаел ќе можел да оживи.

Мртвиот маѓосник

Еден еким бил многу учен и сам себе се фалел оти кога ќе умре, со билките што ги знаел ќе можел да оживи. Така мислејќи си, направил три...