Sunday, 22 October 2017

Author Archives:

Marko-Cepenkov

Редењето на дедо Марко Цепенков

РЕДЕЊЕТО НА ДЕДО МАРКО ЦЕПЕНКО Македонец жално тажи Гледаеќи страшни маки, Извршвани от зли Турци, Над своите мили браќа И над својте...
е-книга

Дедо Боже и двете клопчиња

„Господ имал две клопчиња, едното бело а другото црно; белото било врзано за црното. Кога ќе го одвиткал белото, ќе било ден а кога ќе...
Ни јас знам, ни ти знаеш, дервиш баба..

Дервишот и измеќарот

Еден цар имал еден дервиш покрај себе, што знаел што прави Господ и друзи работи на веков. My текнало еднаш на царот да посака еден човек...
„Се што било - поминало, и се што ќе биди - ќе поминит“

Сè што било – поминало, и сè што ќе бидe – ќе помине

Eдна царска ќерка боледуала од некоа мисла што имала. Сите царски екими ја ватиле да ја лекуаат и никој лек не беше нашол. Од ден на ден...
Marko-Cepenkov

Семејството на Марко Цепенков

„Мнозина философи има гоедари и мнозина гоедари станале философи”. Вака велат нашите стари. И вистина така си е, спроти како сум уценил...
штрк

Враќањето на Силјан

Бидејќи сестра му од Силјана била свршена, си седела во двор на ругузина и си низала едно ѓерданче од стари рупчиња. Во тоа време сите...
Marko-Cepenkov

Од автобиографијата на Марко Цепенков

Еден неделен ден седевме во читалиште: јас, Методија и К. Шапкарев, чекавме да се зберат членоите. Лаф-муабет, не знам како дојде зборо,...
study_of_a_chils_head

Неколку детинцки зборои од Марко Цепенков

Секоја мајка у нас ќе му зборуа на мало дете откоа ќе вати детето потроа да шошоли (да зборуа по некое зборче), близу до двете и трите години,...
цепенков

Кога Марко се учел да пее

Ми падна в рака едно книже – житие од Свети Никола со црвени слова, и кога му легнав да го пеам, и од тоа што можев да го разберам кажував...
Ку..ата Вавилонска

Кулата Вавилонска

По потопот после, откоа беа се намножиле луѓе, имало еден цар. Нему му кажуале луѓе оти било некоаш потоп, со вода на земјава и од тој...