Monday, 23 October 2017

Author Archives:

Крсте од Постол

Има ли потреба од македонски…?

Има ли потреба за македонски национални научно-литературни друштва? Идејата за образувањето на нашето друштво57 беше – полното одделување...
Крсте од Постол

Што направивме и што треба да правиме?

Долгоподготвуваното и многуочекуваното востание најпосле излезе најаве. Нашите земјаци си ја покажаа сета јунаштина и готовност да...
шчо допрва треба да правиме

За Македонските работи – предговор

Секој човек, како член од некоја општина или од некое другарство, има извесен долг и извесни права кон и од нив. Народот не е ништо друго,...