Tuesday, 19 October 8371

Author Archives:

Крсте од Постол

Самоопределбата на Македонците

  Мојата статија „Македонски национализам” објавена во в. „Мир,”  му го предизвикала гневот на в. „Свободна реч”, којашто...
Свобода или Смрт

Националниот сепаратизам

Националниот сепаратизам: земјиштето на кое се има развиено и ќе се развива за напред На првото заседание на Бугарското студентско...
Kрсте Петков Мисирков

Антируските демонстрации во Софија

Некои настани во последно време на Балканскиот Полуостров го заслужуваат вниманието на рускиот читател. Тоа се последните настани...
Крсте од Постол

Патот на помирувањето

Покојниот руски конзул во Битола велеше дека Србите и Бугарите треба да се спогодат и да престанат да си пречат едни на други за да го...
Ѕвездата од Кутлеш

Македонска култура

Нашата увереност не само во нашето национално самозачувување, туку и во триумфот на општомакедонскиот идеал за независна Македонија,...
Македонија 2012

Македонскиот национален сепаратизам

Мислата за национално обединување на Македонците, иако под маската бугарска, се зафати во 1890 г. Во крајот на 1889 год. се префрлија во Бугарија...
frontpage-001

Револуцијата на пролет

– од Неколку зборои за македонцкијот литературен јазик На тоа јас можам да одгоорам само ово: по мојето мислејн’е, сегашните т....
Македонска Енциклопедија - За Македонцките работи (2)

За Македонцките Работи – шчо требит да праиме?

За Македонските Работи Предговор Што направивме и што треба да правиме во иднина? Има ли потреба за Македонски национални научно-литературни...
Автономијата...

Прашања за Македонија

Избегнувајќи го древниот одговор, сеуште сме соочени со прашања… Мошне важно прашање за сите приврзаници на автономијата на Македонија,...
sovremen zivot vardar

Современ живот

Во Маќедонија летово, шчо помина, биде, во сравнениіе со поминатите лета, по спокоіно. Тоа се обіаснуват со многи причини. Коіи сет тиіе,...