Sunday, 22 October 2017

Author Archives:

Неговиот почеток е во ложата Macedonia Risorta

Масонска ложа, еврејска синагога, дервишко теќе и револуционерен штаб

За Macedonia Risorta се вели дека едновремено била и масонска ложа, и еврејска синагога, и дервишко теќе, и револуционерен штаб! Главно врталиште...
4 T

47от Евклидов проблем (Теоремата на Питагора)

Правоаголниот триаголник или Четириесетиседмиот Евклидов проблем Ова е еден од најважните симболи на старото време. Вертикалната...
mishe-s-razvigorov

Кои беа илинденските масони?

Денес не располагаме со доволно податоци за контактите на масоните од кругот на овој голем мајстор со Македонските револуционери, чие...
Сè е ТУКА, немо а присутно

Окото што гледа Сè

Во древните мистерии овој симбол упатува на погледот кој ги укинува времето и просторот. Тоа е симболот на голема видовитост. Мајсторот...
glm

Масоните во древна Македонија

Историјатот (во најшироката смисла на зборот) на македонската масонерија ја споделува глобалната судбина на светската масонерија –...
/G\

Масонската ложа од Битола

За постоење на масонска ложа во Битола, потврдува една метална масичка за послужување од 19 век што се чува во Битола како етнолошки експонат,...
Fidelio

Рихард Вагнер и масоните од Битола

Нема цврсти  докази, туку само индиции  дека големиот музичар и слободен ѕидар, Рихард Вагнер, ја посетил Битола.  Сомнежи  дека Вагнер...
od brevijar

Светонеделскиот надгробен споменик

На еден надгробен споменик во Битола се забележуваат масонските симболи шестар и аголник. Гробот се наоѓа веднаш зад олтарот на црквата...
За „Macedonia Risorta“ се вели дека едновремено била и масонска ложа и еврејска синагога , и дервишко теќе , и револуционерен штаб.

Емануел Карасо, голем мајстор на Macedonia Risorta

Најпозната е Ложата “Macedonia Risorta” која работи во Солун под закрила на Големиот Ориент на Италија. Оваа Ложа “Macedonia Risorta” или “Воскресната...
sun moon and eye

Светлината на слободните ѕидари

Во масонеријата има три мали и три големи светлини и без оглед што ритуалот не дава објаснување за овие симболи, тие имаат големо значење....