Sunday, 22 October 2017

Author Archives:

секој се раѓа слободен, сè понатаму зависи од мастилото врз белиот лист

Семејството е најстарото и единственото природно општество

Семејството е најстарото и единственото природно општество. И децата остануваат приврзани за таткото сè додека им е потребен за свое...
IMG_0028

Жан Жак Русо – За цензурата

Жан Жак Русо – За општествениот договор
Човекот секогаш сака добро, но не секогаш знае што е добро...

Може ли општата волја да се мами?

Од она што е кажано досега следи дека општата волја е секогаш во право и секогаш се стреми кон општото добро. Но од тоа не следи дека заклучоците...
ORDO AB CHAO

“Човекот се раѓа слободен, а насекаде е во окови”

ПРВА КНИГА Сакам да испитам дали во граѓанскиот поредок може да има некаква законска и сигурна установа за државната управа, ако луѓето...