Monday, 20 November 2017

Author Archives:

Небесна карта на Македонскиот Народ

Небото над Македонија

Космогонијата, митовите и ритуалите имаат централна улога во колективната свест на секоја нација. Преку нив  ние ги добиваме сликите...
Кокино

Календарот на Кокино

Кон крајот на третиот милениум и во почетокот на вториот милениум пред нашата ера луѓето кои го населувале Балканскиот Полуостров...