Monday, 21 August 2017

Author Archives: Филип Илинденски

Ѕвездата од Кутлеш

На помош, сите чесни Македонци! Илинден 2017

„Одземете му го на човека полето на дејствување – тој е веќе мртов: така и нашата “љубезна” Егзархија со своите два оддела, стремејќи...