Sunday, 22 October 2017

Author Archives:

okce so krila

Македонците и Каталонците

Природно останаа и некои националности без држави како во источна така и во западна Европа, како на пример Македонците и Каталонците.
Ерик Хобсбаум - Нациите и Национализмот по 1780та

За национализмот

Бидејќи бројот на националните држави во раниот деветнаесетти век беше мал, очигледно прашање за истражувачките умови беше кои од...
Fullscreen capture 24.10.2012 133138

Трансформацијата на национализмот

Ерик Хобсбаум – Нациите и Национализмот по 1780 / програма, мит стварност четврто поглавје: ТРАНСФОРМАЦИЈАТА НА НАЦИОНАЛИЗМОТ  1870...
Ерик Хобсбаум 9 Јуни 1917 – 1 Октомври 2012

Популарниот прото-национализам

pdf Ерик Хобсбаум - Нациите и Национализмот прва глава

Нацијата како новитет: од револуција до либерализам

од Нациите и национализмот по 1780 – програма, мит, стварност – издадена од Култура клик за pdf