Sunday, 22 October 2017

Author Archives:

Кои биле Богомилите и што значи нивната катарза?

Две џиновски фигури – Климент и Богомил

Две џиновски фигури стојат на прагот на македонската историја: Климент Охридски и поп Богомил. Првиот – просветител и книжевник,...
Кој е поп Богомил

Поп Богомил – Титан на Времето

Непобитен е фактот дека попот Богомил, иако некои од историчарите го бркаат со попот Јеремија, не е некоја митска личност што народот...
IMG_0082

Татковина на богомилството

Македонија – Татковина на Богомилското движење прва глава од Богомилското Движење од Драган Ташковски
...учењето од Богомила, Бабуна, Богословец

Поп Богомил

Непобитен е фактот дека попот Богомил, иако некои од историчарите го бркаат со попот Јеремија, не е некоја митска личност што народот...
Драган Ташковски - Раѓањето на Македонската Нација

Чисти Македонци

…какви што беа и Филип и Александар Македонски и Аристотел Филозоф.