Tuesday, 19 September 2017

Author Archives: Дедо Варадин

768px-sun_symbol-svg

Во продажба книгата „Имагинариум“

„Имагинариум“ е втора книга на авторот Никола Ристевски. Во книгата можат да се прочитаат собрани текстови, пишувани во периодот од...
768px-sun_symbol-svg

Имагинариумот на Доктор Сонѕе на гости во Македониум на Тв Сонце (видео)

Имагинариум е втора книга на Никола Ристевски, прва во печатена верзија. Во последните пет години авторот има подготвено уште шест други...
Василие Ѓаконовски Шпато

Драган Ѓаконовски Шпато – Поздрав до оркестарот

Драган Ѓаконовски – Шпато
glavinica

За името и територијата на Величката епископија

Благодарниот спомен за св. Климент во многу поколенија е нараздвоен од местото на неговата просветителска дејност, Охрид. Свети Климент...
glavinica

Средновековниот град Главиница – меѓу Овчеполските села Немањици и Орел?

СРЕДНОВЕКОВНИОТ ГРАД ГЛАВИНИЦА (локација меѓу денешните села Немањици и Орел) Како еден од главните аргументи кои одат во прилог на...
11-25_sv_kliment_14-15

Свети Климент Белички, епископ на БЕЛА (Зора)

СВЕТИ КЛИМЕНТ БЕЛИЧКИ ЕПИСКОП НА БЕЛА (ЗОРА) За седиштето на епископијата на свети Климент, науката расправа повеќе од 150 години. Изнесени...
Фотографија од дрон - Фото Кис Свети Николе, 2016

Super Brain Research Group на гости во Македониум (видео)

Фотографија од дрон – Фото Кис Свети Николе, 2016 Прв научен труд Archaeoacoustic analysis of the ancient site of Kanda (Macedonia) – Preliminary results Втор научен труд Archaeoacoustic...
054

Од „Стематографијата“ на Христофер од Жефаровци

Христофер Жефарович од Полин – прв хералдичар во Македонија
Posters11

Антимасонската изложба во Белград за време на втората светска војна

22 11 1941 – 19 01 1942
800px-Illustration_Elytrigia_repens0 пиреј коштрева

Ништо не ја ништи таа трева!

„Пиреј е троскотна трева, а некои ја викаат и коштрева. Ама ти колку сакаш кошкај ја, корни ја, таа пак не умира. Само малку да се допре...