Sunday, 22 October 2017

Author Archives:

во вселената постои тага, како сила - налик на намерата

Вечна виша сила

Ја видов смртта како надворешна сила која му ја отвора пукнатината на твојот пријател. Секој од нас има енергетска пукнатина под папокот....
Некој Ве посматра, смотра!

Темното море на свеста

Карлос Кастанеда – Активната страна на бесконечноста Патување по темното море на свеста & Неорганска свест (кликни за .pdf)
вселената никогаш не започнала и никогаш нема да заврши

Активната страна на бесконечноста

. Еден човек гледајќи во своите равенки, Рече дека вселената имала почеток. Се случила експлозија, рече тој. Експлозија над експлозиита,...
КанДа rollin'

Бесконечноста е сè што нè опкружува

Бесконечноста е сè што нè опкружува. Со нашите чекори управува бесконечноста, а околностите кои наизглед се случајни, всушност ги одредува...
Карлос Кастанеда

Темното море на свеста

Активната страна на бесконечноста Патување по темното море на свеста и Неорганска свест   Карлос Кастанеда