Sunday, 22 October 2017

Author Archives:

Мандала

Карл Густав Јунг – Психологија и Алхемија

Карл Густав Јунг – Психологија и Алхемија мандала во соништата кликни на сликата за повеќе од авторот
Филозофското Јајце

Филозофското јајце и двоглавиот орел

Филозофското јајце од коешто се издига двоен орел, којшто ја носи духовната и светска круна. 15ти век Илустрација од Психологија и Алхемија...
Лесен им е преодот на оние кои што имаат симбол.

Психологија и Алхемија

Во текот на 18 век алхемијата постепено пропаѓала во својот сопствен мрак. Нејзиниот метод на објаснување obscurum per obscurius, ignotum per ignotis –...
...преку засилување на огинот до највисок степен.

Алхемиски Фази 2

Црното nigredo е почетна состојба, која постои уште од самиот почеток како својство на prima materia, на хаосот, или на massa confusa… …или настанува...
Од nigredo, плакнењето ablutio=baptisma води непосредно кон белеење на душата anima, која е раздвоена поради смртта...

Алхемискиот процес

Алхемијата го опишува хемискиот процес на менување, за чие што спроведување дава бројни известувања. Иако за точниот тек на процесот...