Thursday, 19 October 8367

Author Archives:

Личниот Печат на Баронот Костадин Александров Бели - Македонецот

Скрбен слух! Жалосен глас!

Ние, богатите, благодарни да се тркаламе во изобилијата на печалбите, мислејќи повеќе за личното и материјално богатство, се стремиме...
Личниот Печат на Баронот Костадин Александров Бели - Македонецот

“Татковина, Народе!”

                . Ништожник е оној, кој што има подобар пријател од татковината – Софокле “Љубовта кон татковината е навистина свето...