Sunday, 22 October 2017

Author Archives: Аристотел

Останува на нас да ги дискутираме младоста и староста, и животот и смртта

За долготрајноста и краткотрајноста на животот

За долготрајноста и краткотрајноста на животот  од Аристотел Дел Еден   Од причини кои доведуваат некои животни да имаат мошне...
Аристотел

Аристотел за ѕверот од Пæонија

Овој бизон можел да се најде на планината Месапиум, а Пæонците го нарекувале monapos. Помасивен од бикот, на грб собирал по седум луѓе во...