Sunday, 22 October 2017

Author Archives:

Зошто Војна

Писмо до Зигмунд Фројд – Зошто војна?

. Уважен господине Фројде! За восхитување е како кај вас копнежот да ја видите вистината надвладеала над секој друг копнеж. Вие покажувате...
од Алберт Ајнштајн

Доброто и Злото

Во принцип е точно дека најголемата љубов ја заслужуваат оние што најмногу придонесле за облагородувањето на луѓето и човечкиот живот....
на луѓето најдобро им се служи кога им се дава благородна работа

Државата и индивидуалната совест

. Древно прашање е: како да се држи човекот кога државата му пропишува што ќе работи, кога општеството очекува од него држење, што општествената...
Мир луѓе, мир...

Активниот Пацифизам

Се чувствувам среќен што ја доживувам големата манифестација за мирот, што ја презеде фламанскиот народ. Имам потреба да им извикам...