Saturday, 19 October 8363

Author Archives:

Simulacres et Simulation

Симулакрумот е вистинитост

Симулакрумот  не е никогаш она што ја крие вистината, туку вистината прикрива дека ја нема.  Симулакрумот е вистинитост. Еклезијаст Живееме...
IMG_0006

Симулакруми и симулација

И сега, што правиме? Што е вистина, а што вистинитост? Симулакрумот  не е никогаш она што ја крие вистината, туку вистината прикрива дека...