Wednesday, 22 November 2017

Author Archives:

мора да биде шарлатан а сака да биде само виртуоз

Виртуозност и шарлатанство

Moдерни фалсификати во уметноста: сфатени како неопходни, односно во склад со битната потреба на современата душа. Се пополнуваат празнини...
Свети Наум уште вчера бил готов

Кога Светците Климент и Наум ѕидале цркви

Свети Наум и Св. Климент, проповедувајќи ја Христовата наука, секој на едната страна од езерото, решиле и заедно да подигнат богомолишта...
Останува на нас да ги дискутираме младоста и староста, и животот и смртта

16:9 Дојди во Македонија и помогни ни!

 Дела Апостолски 16:9 И на Павла му се јави ноќно видение: некој Македонец застана пред него и му се молеше, велејќи: „Дојди во Македонија...
Му турил крв наместо вода...

Како дедо Ное ја благословил лозата

Дедо Нојо, кога ја изнашол лозата, пресекол прачки и насадил лозје. Прачките кога и засадувал в земи, му турил крв наместо вода и затоа...
Benny Goodman - Macedonia Lullaby

Benny Goodman – Macedonia Lullaby

Benny Goodman – Macedonia Lullaby
Ѕвездата од Кутлеш

Знамето на Република Македонија

Секоја држава има суверено право да управува со своите национални работи без мешање на друга држава. Дали една земја членка на ОН може...
Сонце има голема сила, грее цел ден, многу си има работа

Сонце го викаја оти имало душа, и сега ја има

Сонце го викаја, оти имало душа, и сега ја има. Оно јади секоја вечер три казани чорба и девет вурни леб. А мајка му се крији зад врата,...
Штом тапан ќе грмне со подземен екот...

Тапанот и врачот

 Еден аспект од нашево истражување се потпира на релацијата меѓу традиционалниот македонски и пошироко – балканскиот тапан и феноменот...
ВМРО

Шифрите на Организацијата од 1903та

  Шифрите на ВМРО употребувани во преписките од 1903та година меѓу Солун и Крушево.  
Орион

Небото над Македонија

Sky Map of Macedonian People на Ѓоре Ценев е содржана во  библиотеката на NASA, дигитална датабаза за астрофизика. Ова само ни потврдува за значењето...