Мистериозниот неолитски храм кај Костоперска карпа (видео)

Патувајте низ Македонија преку очите на Македонскиот архитект (видео)

  • Во близината на Куманово, кај познатиот локалитет Костоперска карпа се наоѓа незаштитен бисер од македонскиот неолит. Станува збор за храм и гробница кои службената археологија ги води како римска цистерна, само поради тоа што има еден мал дел заграден со тула и покриен со водоотпорен малтер, од приближно вториот век од новата ера. Инаку, овие храм и гробница се скоро идентични со неолитските храмови на Малта, и според поставката и според начинот на погребување. Сметам дека овој локалитет треба да се категоризира високо на скалата на заштитени објекти од македонската предисторија…

Вангел Божиновски

Вангел Божиновски

Leave a Reply