Wednesday, 22 November 2017

ОВЧЕПОЛСКИ ГЛАС – весник на работниот народ #РетроВести

Почитувани читатели, ви претставуваме дел од новата книга „Новинарски записи за Овче Поле – книга втора“, која е продолжение на „Новинарски записи за Овче Поле“. Во првата книга се содржани исечоци од весникот Нова Македонија, а во втората од Овчеполски глас, Вечер и Нова Македонија. Читајте 🙂

20170606_092854 20170606_094618 20170606_094809 20170606_095710 20170606_100714 20170606_121750 20170606_123644 20170606_124145 20170606_124720 20170606_131232 20170606_092054

Овчеполски глас е весник кој се печател од 1975 – 1987, а во Свети Николе веќе се подготвува првиот број за 2017 година. Во меѓувреме ќе можете да читате исечоци од овој убав весник во нашата категорија Фељтон за Овче Поле (клик).

Овчеполски глас @ fb

https://www.facebook.com/ovchepolskiglas/

Овчеполски глас @ vbm.mk/cobiss

Весникот во 70тите години се печател во тираж од 5000 примероци, а во 80тите од 3500.