Вълк и мачор Лиско

Вълк и мачор Лиско.

 

Басніа (от Кутр.).

 

Една вечер по тъмнина

Вълчан бега от планина;

Како слепец тича в’село.

На среща му смело, смело

Се испречва мачор Лиско.

Доближава мошне близко

И го пита тихо вълка;

„Ти на свадба ил за кълка

Търчаш така, куме вълче?”

Вълкот му се гледа в’очи,

С поглед бежен му се моли:

„Дано сатар ме заколи,

Ако сакам аз да граба!

Слушаш тамо лаі и траба?

Душман иска да м’затрие,

Нема къде да се скриіа

Стори добро, милост една,

Кажи къде аз да влезна?!”

— Ето тамо у Ивана,

Виждаш врата отворена

— Летос изех му овена,

Му распарах коніа врана,

Та сé ми е страх да влеза.

— Тогаі иди ти у Стреза

Еі там долу под гумното!

— Лани нему аз іагнета

Leave a Reply