Sunday, 25 June 2017

Ајде моме да си идемо у наше поле, Овче Поле

Ајде моме да идемо

Ајде моме да идемо

Да бегамо у наше село

Да идемо у  наше поле

Наше село у Овче Поле

Од три страни сл’нце грее

Од четврта месечина

Два пати се жетва жнее

Три пати се грозје бере

Ајде моме да бегамо

Да идемо у наше село

Да бегамо у наше поле

Наше поле Овче Поле

од Имагинариум – книга втора

трлото

„Стамболовштината во Македонија и нејзините претставници" 1894 г.
Олимпија била каменувана
Епифанија и Епигонија, вовед
Галилео Галилеј пред инквизицискиот суд
Космогонија или апокалипса
Опсерваторијата на Кокино (Древни Вонземјани - видео)
Влегувањето на Александар во Вавилон (Воин на cлон)
Саем на книга на градскиот плоштад во Свети Николе (фотографии)
Првиот кошаркарски клуб во Овче Поле - 1978 година
В наше село, арно село, два пати се жетва жнее, три пати се лозје бере