Ајде моме да си идемо у наше поле, Овче Поле

Ајде моме да идемо

Ајде моме да идемо

Да бегамо у наше село

Да идемо у  наше поле

Наше село у Овче Поле

Од три страни сл’нце грее

Од четврта месечина

Два пати се жетва жнее

Три пати се грозје бере

Ајде моме да бегамо

Да идемо у наше село

Да бегамо у наше поле

Наше поле Овче Поле

од Имагинариум – книга втора

трлото

Leave a Reply