Кога Султан Сулејман сакал да помине низ Овче Поле (од Имагинариум – книга втора)

Кога Султан Сулејман сакал да помине низ Овче Поле

Една белешка, која се наоѓа во еден од преписите на Житието на деспот Стефан Лазаревич, составено од Константин Костенечки, ни открива податок за кој досега не бевме читале во општоприфатените книги за Овче Поле. Откако раскажува за војната на Стефан и брат му Волк, авторот ни соопштува дека синот на Бајазит, султан Сулејман побарал од Стефан „да мине преку неговата земја за да отиде кон Овче Поле…“. Во тоа време, еден горски војвода се подготвувал да ги изненади…

од Имагинариум – книга втора

Leave a Reply