Древното рударство на Пајонија (од Имагинариум – книга втора)

Древното рударство на Пајонија

Пеонците, Пеоните, Пајоните, Пајонците, Пеаните биле првите кои на овој полуостров ковале свои сопствени пари. Уште пред повеќе од два и пол милениуми. Богатата Пајонија и нејзините непроценливи скапоцености играла важна улога во древната доба. Изобилието со благородни метали, златоносните реки, рудниците за сребро и злато, железо, олово, цинк, бакар, лорандит…богатството на Пајонија е нагласувано од многу древни автори. Зачудувачки и „нереално“ за денешната „модерна наука“, старите извори сведочат дека „кога во Пајонија паѓале големи дождови, златото само излегувало на површината“. На измиената земја излегувале цели златни грутки…некои од парчињата биле тешки и до пет мини.

од Имагинариум – книга втора

Leave a Reply