Древното Овче Поле во новото време – Сакралната вредност на мистичното Овче Поле

Древното Овче Поле во новото време
четврта епизода – Сакралната вредност на мистичното Овче Поле

Древното Овче Поле

текстови
Сакралната вредност на мистичното Овче Поле
Старини во Овче Поле
Алхемиската свадба во Овче Поле (Како на Небото, така и на Земјата)

музика
Александар Сариевски – Дејгиди луди млади години
Никола Бадев – Не стој моме
Јонче Христовски и Трпе Череповски – Оф, оф, мерак
Јонче Христовски – Ако умрам ил загинам

музичка позадина – Леб и Сол – Бистра вода

Автор и уредник – Никола Ристевски
Техничка реализација – Драган Ѓорѓиевски

Радио Свети Николе, мај 2017

Leave a Reply