Tuesday, 21 November 2017

Новото СонЅе на слободата на брановите на Радио Свети Николе

На Радио Свети Николе 87,9fm почнаа да се емитуваат три нови емисии, чиј автор и уредник е Никола Ристевски од Институтот за Култура и Уметност при Меѓународниот Славјански Универзитет „Гаврило Романович Державин“ во Свети Николе и Битола.

www.nikolaristevski.com

www.nikolaristevski.com

Секоја сабота, точно на пладне се емитува Древното Овче Поле во новото време. Во понеделник од 22 часот се емитува Имагинариум. Во среда од 20 часот, во етерот оди емисијата Волшебна Македонија. Емисиите можете да ги слушате овде (клик).


Древното Овче Поле

волшебна Македонија

иМАГиНАРиУМ