Sunday, 22 October 2017

СТР2 – Партиотизам

Правилата се бутнати, не утнати! А ако системот е цигли – се пукнати!

str2