Wednesday, 19 October 3289

Овчеполските „воени ровови од почетокот на 20от век“ (видео)

Фотографија од дрон - Фото Кис Свети Николе, 2016

Фотографија од дрон – Фото Кис Свети Николе, 2016