Sunday, 22 October 2017

И НИЕ СМЕ ДЕЦА НА МАКЕДОНИЈА

Не толкувањата и појаснувањата, туку решителноста и одговорноста на една нација се одговор на националните трагедии.

Анте Поповски

ДА СЕ ОСЛОБОДИМЕ, МАКЕДОНЦИ!

Ѕвездата од Кутлеш