Monday, 20 October 9169

Тајниот еснафски говор од 19ти век

Разговорот меѓу двајца чевлари од прилепско (Петре и чичко му Ристе) во  ЗБОРНИКОТ НА НАРОДНИ УМОТВОРЕНИЈА (Софија 1892) е оквалификуван како “таен” еснафски говор, или чевларски aрго, жаргон, сленг.