Friday, 19 October 3685

Монетите на Пајонија – најстариот монетарен систем

Публикација за паричните изданија на најстариот автохтон монетарен систем кој што бил создаден и постоел на територијата на денешна Република Македонија.

Монетите на Пајонија од нумизматичката збирка на Народна Банка на Република Македонија.

Публикацијата можете да ја прочитате и превземете на следниот линк (клик)