Буден, односно разбуден

Симбол на иницијациска состојба низ која поминува субјектот. Познато е дека шемата на сите иницијациски ритуали содржи смрт, проследена со патување во земјата на духовите и повторно раѓање. Поради таа причина, иницијантите од општествата што практикуваат магиски ритуали, како Касаи (централно Конго) го носат името Мутабала, т.е. Будни.

 

БУДА ЗНАЧИ РАЗБУДЕН

Leave a Reply