Tuesday, 21 November 2017

Старите носии на убавите Овчеполски невести

Овчеполски народни носии

%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b2%d1%87%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b2%d1%87%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b2%d1%87%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b2%d1%87%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b2%d1%87%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b2%d1%87%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b2%d1%87%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b2%d1%87%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b2%d0%be-%d0%be%d0%b2%d1%87%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

извор – Народната носија во Овче Поле, Владимир Јаневски