Monday, 21 August 2017

Македонија на австриските мапи од 1910та година

Македонија на австриските војнички мапи. Според изворот, оригиналот на картата е изработен во 1910 година. Размер 1:200 000.

Third Military Mapping Survey of Austria-Hungary

клик тука за оригиналниот размер на картата