Monday, 20 November 2017

Прес центарот на BylaZora.mk

Почитувани, разгледајте го прес – центарот на BylaZora.mk, каде што можете да дојдете до линкови од написи за Билазора во дневниот печат, како и да погледнете повеќе видеа за локалитетот.

Bylazora aerial photo, Super Brain Research Group 2014

Bylazora aerial photo, Super Brain Research Group 2014

Ви благодариме за интересот www.bylazora.mk

bylazora logo