Овчеполското вино од пред век и кусур

Во кумановските лозја расте стара лоза. Во овие лозја има девет видови на грозје – нишевка, биковина, тиквешка, лисичина, тамњанка, реуљка, дрен’к (дреновица), страцинка, гавранка, бело и беглерче. Страцинката ја најдовме само во кутлибешките лозја. Најстар чокот е нишавката и во него има најмалку. Ова е надалеку позната сорта на грозје и нема да ја опишуваме. Во оваа област многу ретко се гмече – муља. На Овче Поле од неа прават посебно вино – се бира цел и здрав грозд и се става во бочва или голема каца, по што се прелива со слатко вино од други бочви, па се затвара и никако не се отвара до пролет, кога е општопознатиот селски празник на Овче Поле – Руса (преполовување) – така се добива одлично вино. Вакво вино порано се правело во скоро секоја куќа на Овче Поле, а сега оваа традиција се напушта…

Nicolas Poussin - Autumn (The Spies with the Grapes of the Promised Land)
Nicolas Poussin – Autumn (The Spies with the Grapes of the Promised Land)

Одбрал, уредил и објавил – Никола Ристевски, Овче Поле, ЛОЗА 2016

извор

fullscreen-capture-18-09-2016-144810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrying a Bunch of Grapes from Canaan. Caption: "These men are carrying a bunch of grapes so large and heavy that they have to hang it on a pole, and carry it between them. They are in the country called Canaan. They are going back to tell the people about it, for the Israelites want to go and live there." Illustration from the 1897 Bible Pictures and What They Teach Us: Containing 400 Illustrations from the Old and New Testaments: With brief descriptions by Charles Foster
Carrying a Bunch of Grapes from Canaan. Caption: “These men are carrying a bunch of grapes so large and heavy that they have to hang it on a pole, and carry it between them. They are in the country called Canaan. They are going back to tell the people about it, for the Israelites want to go and live there.” Illustration from the 1897 Bible Pictures and What They Teach Us: Containing 400 Illustrations from the Old and New Testaments: With brief descriptions by Charles Foster

Leave a Reply